สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Subscribe

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนขยาย/หมุนเวียนในกิจการ

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนต์ ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งลูกค้า SME ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนหลายลูก

ธนาคารกรุงไทย พร้อมสถาบันการเงิน 17 แห่ง ร่วมลงนาม Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เสริมโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ บสย. จัดแพ็กเกจชุดใหญ่ "กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ" จัดเต็มสินเชื่อเพื่อ SME 11 ประเภทให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทุกขนาด เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด เริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี วงเงินพร้อมปล่อยกู้รวม 5 หมื่นล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปีแรก

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 16 ซึ่งธนาคารร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับลูกค้า SMEs

ข้อควรระวังในการทำธุรกิจครอบครัวมีอะไรบ้าง? พบกับ คุณนวพล วิริยะกุลกิจ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Family Business ที่มาช่วยตอบคำถามเหล่านี้

สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ

ธนาคารกรุงไทยจัดงานสัมมนา "ทิศทางภาษี SME ปี 62" กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สนับสนุนให้นิติบุคคลยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ

เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้