สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Subscribe

ธนาคารกรุงไทย ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% ต่อปี เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินของลูกค้าและผู้ประกอบการทุกประเภท รวมทั้งเอสเอ็มอีและรายย่อย เริ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2563 และออกเงินฝากประจำพิเศษ กรุงไทยเบิร์ธเดย์ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เพื่อให้ลูกค้ามีกำลังใช้จ่ายในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและส่งออกสินค้าไปยังจีน โดยพักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ ขยายระยะเวลาชำระหนี้และการค้ำประกัน ตลอดจนสนับสนุนค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน พร้อมแสดงความปรารถนาดี และห่วงใยไปยังพี่น้องชาวจีนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการ ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย โดยมี คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ จำนวน 17 แห่ง ร่วมลงนาม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนมาตรการบัญชีเดียวของกรมสรรพากร ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อ SME โปรดี บัญชีเดียว” ให้สินเชื่อพิเศษกับผู้ประกอบการ SME ที่จัดทำบัญชีชุดเดียว และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่กรมสรรพากรกำหนด ด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 ธันวาคม 2563

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมสรรพากร ออกผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับฯ และผ่านเกณฑ์กรมสรรพากร

ธนาคารกรุงไทย จัดงาน A ROYAL BLUE NIGHT: A Memorable Night at Phayathai Palace เพื่อขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า SME เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัล SMEs Excellence Awards 2019 ณ โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กรุงไทย SME และ กรุงไทย-แอกซ่า ร่วมจัดงาน สัมมนา “รวยสุข รวยทรัพย์ รับปี 2020” ให้กับลูกค้าธนาคารในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ Work Life Balance โดย อ.กสิณ อุดมอาภาพงศ์ และฟังเรื่องศาสตร์ลายเซ็น จะเซ็นอย่างไรจึงจะเสริมทรัพย์ทำให้ธุรกิจร่ำรวย ต้อนรับปี 2020 โดย ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลายเซ็น

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนขยาย/หมุนเวียนในกิจการ

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนต์ ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

ธนาคารกรุงไทย พร้อมสถาบันการเงิน 17 แห่ง ร่วมลงนาม Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เสริมโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 16 ซึ่งธนาคารร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับลูกค้า SMEs

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ บสย. จัดแพ็กเกจชุดใหญ่ "กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ" จัดเต็มสินเชื่อเพื่อ SME 11 ประเภทให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทุกขนาด เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด เริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี วงเงินพร้อมปล่อยกู้รวม 5 หมื่นล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปีแรก

สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ