สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Subscribe

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัล SMEs Excellence Awards 2019 ณ โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กรุงไทย SME และ กรุงไทย-แอกซ่า ร่วมจัดงาน สัมมนา “รวยสุข รวยทรัพย์ รับปี 2020” ให้กับลูกค้าธนาคารในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ Work Life Balance โดย อ.กสิณ อุดมอาภาพงศ์ และฟังเรื่องศาสตร์ลายเซ็น จะเซ็นอย่างไรจึงจะเสริมทรัพย์ทำให้ธุรกิจร่ำรวย ต้อนรับปี 2020 โดย ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลายเซ็น

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนขยาย/หมุนเวียนในกิจการ

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนต์ ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

ธนาคารกรุงไทย พร้อมสถาบันการเงิน 17 แห่ง ร่วมลงนาม Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เสริมโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 16 ซึ่งธนาคารร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับลูกค้า SMEs

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ บสย. จัดแพ็กเกจชุดใหญ่ "กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ" จัดเต็มสินเชื่อเพื่อ SME 11 ประเภทให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทุกขนาด เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด เริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี วงเงินพร้อมปล่อยกู้รวม 5 หมื่นล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปีแรก

ข้อควรระวังในการทำธุรกิจครอบครัวมีอะไรบ้าง? พบกับ คุณนวพล วิริยะกุลกิจ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Family Business ที่มาช่วยตอบคำถามเหล่านี้

ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งลูกค้า SME ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนหลายลูก

สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สนับสนุนให้นิติบุคคลยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ

เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้