สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Subscribe

ตอบโจทย์ภาษีธุรกิจ SME ที่คุณพลาดไม่ได้, กฎหมายใหม่ๆ ที่ธุรกิจ SME ต้องรู้, บริหารภาษีสู่ SME บัญชีเดียว, เทคนิคการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี, ลดความเสี่ยงจากการถูกเรียกตรวจสอบ

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร หรือ รองรับ Permanent Trading Asset หรือใช้เพื่อการ Refinance สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น

รู้หรือไม่? การลดราคาสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายจะต้องมีการวางแผนด้านภาษีเกี่ยวข้องด้วย

ในระบบภาษีของเราก็มีสิ่งที่เรียกว่ารายจ่ายต้องห้ามทางภาษีอยู่ กล่าวคือ มีรายจ่ายจำนวนหนึ่งในบัญชีบริษัททั่วไปที่ต้องนับเป็นรายจ่าย เพราะเป็นการเสียเงินของบริษัท แต่รายจ่ายเหล่านนั้น ห้ามนำไปคิดคำนวณเป็นรายจ่ายตอนเสียภาษีเด็ดขาด เพราะผิดกฎหมาย ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น มีหลักๆ ดังนี้ครับ

ในฐานะคนทำบัญชีบริษัท หน้าที่พื้นฐานก็คือเราต้องบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดให้ถูกตามหลักภาษี อย่างไรก็ดี มันก็เป็นหน้าที่ของคนทำบัญชีเช่นกันที่จะต้องตระหนักว่ารายจ่ายต่างๆ ที่บริษัทจ่ายๆ ออกไปหรือคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายนั้น มันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเอามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดในทางภาษี เพราะในทางภาษี มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายต้องห้าม”

สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*

เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ อพาร์ทเม้นต์, เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง, ก่อสร้าง, ปรับปรุง/ตกแต่ง, ซื้อโครงการ และ Refinance ดอกเบี้ย 4.59%* นาน 2 ปี

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สนับสนุนให้นิติบุคคลยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ