สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Subscribe

สินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร หรือ รองรับ Permanent Trading Asset ผ่อนนาน 10 ปี

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สนับสนุนให้นิติบุคคลยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมสรรพากร ออกผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับฯ และผ่านเกณฑ์กรมสรรพากร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรงในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเกิดโรคระบาด โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างที่คาดไม่ถึงต่อทุกภาคส่วน