สมาคมธนาคารไทยร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง ให้การช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการใช้ บสย.ค้าประกัน ลูกค้าที่ใช้ บสย. ค้าประกัน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6% สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มให้ลูกค้า 20% ฟรี! ค่าธรรมเนียม บสย. 4 ปี ปลอดเงินต้น 12 เดือน

สะดวก รวดเร็ว ครบทุกความต้องการของธุรกิจก่อสร้างและจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยหนังสือค้ำประกันทันใจ แค่ 1 วัน* รับได้เลย เพิ่มสภาพคล่องด้วย (Pre Finance) สูงสุด 30%* ของมูลค่าโครงการ พร้อมรับซื้องวดงาน (Post Finance) สูงสุด 90%* ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน สนใจโทร 02 111 1111 หรือติดต่อสำนักงานธุรกิจใกล้บ้านท่าน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 14 (Krung Thai Modern Management for SMEs: KTB-MMS 14) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

KTB SME ชวนผู้ประกอบการมาคำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อเบื้องต้น ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

การขายสินค้าออนไลน์ หรือการขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางการขายสินค้าอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือไปจากที่เห็นกันตามตลาด หรือในห้างสรรพสินค้า ที่มีสินค้าให้เลือกหยิบ เลือกจับ เลือกชม เป็น แห่งประมวลรัษฎากร โดยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าฐานภาษี โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี...

โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs จัดขึ้นโดยความร่วมมือของธนาคารกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของธนาคาร ให้เกิดการต่อยอด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางธุรกิจจนสามารถเติบโตไปพร้อมกัน

คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน SMART SME EXPO 2017 โดยมี คุณณรินทร์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดงานให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง คุณกฤษณ์ เนื่องสิกขาเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ และคุณนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าวสินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.60 ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคาร 1

คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม “โครงการ SMEs Genius Exporter : เจาะตลาด CLMV” โดยมี คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง พร้อมผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

บมจ.ธนาคารกรุงไทย พาลูกค้าที่ผ่านการอบรมโครงการ “SMEs Genius Exporter” เป็นโครงการฝึกอบรมด้านการส่งออกให้กับ SME โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครั้งนี้ได้พาลูกค้าเข้าร่วมแสดงสินค้า “TOP Thai Brand 2016” และเข้าร่วม Business Matching ณ นครกวางโจวระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน และ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน ที่ประเทศจีน

คุณนิธิศ มนุญพร กรรมการผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้ความอนุเคราะห์จัดงานแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง บจ.กรุงไทย และ บสย. ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง บจ.กรุงไทย และ บสย. ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสองหน่วยงาน