สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Subscribe

ข้อควรระวังในการทำธุรกิจครอบครัวมีอะไรบ้าง? พบกับ คุณนวพล วิริยะกุลกิจ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Family Business ที่มาช่วยตอบคำถามเหล่านี้

สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ

โครงการ Krungthai MMS เป็นความร่วมมือของธนาคารกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 16

ธนาคารกรุงไทยจัดงานสัมมนา "ทิศทางภาษี SME ปี 62" กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร หรือ รองรับ Permanent Trading Asset หรือใช้เพื่อการ Refinance สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สนับสนุนให้นิติบุคคลยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ

เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้