หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME

สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*

หลายคนมองว่าการทำธุรกิจต้องมีภาษีหลายประเภทที่เกี่ยวข้อง... แต่จริงๆแล้ว มีภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ประเภทเท่านั้น ส่วนจะมีอะไรกันบ้าง เรามาดูกันครับ

สำหรับนักการตลาด Branding เป็นสิ่งที่แบรนด์จำเป็นต้องทำอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะทำ Branding มันมีข้อที่ต้องคิดเต็มไปหมด เพราะอย่างน้อยๆ ในภาวะปัจจุบันการแค่ “ไปออนไลน์” ก็ไม่ใช่คำตอบที่เพียงพออีกแล้ว เพราะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำกัน ดังนั้นคำถามก็คือ อะไรคือ Best Practice ในการทำ Branding ยุคนี้?

สำหรับคนทำธุรกิจ ไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ จะเป็น SME หรือ Global Brand การทำ Branding นับว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญ และนับว่าเป็นกระบวนการที่หลายฝ่ายหยิบยกมาพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง ก่อนจะไปถึงเนื้อหา เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า Branding นั้นคืออะไรกันแน่?

ลูกค้าของธนาคาร 3 รายที่ได้รับรางวัล โดยประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด ประเภทธุรกิจการบริการ ได้แก่ บริษัท เจเคเอ็นโกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จำกัด

ธนาคารกรุงไทยจัดงานสัมมนา “Smart SMEs…Start บัญชีเดียว” เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ผู้ประกอบการ SME ให้ถูกต้อง นำไปสู่การทำบัญชีชุดเดียว

สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ อพาร์ทเม้นต์, เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง, ก่อสร้าง, ปรับปรุง/ตกแต่ง, ซื้อโครงการ และ Refinance ดอกเบี้ย 4.59%* นาน 2 ปี

เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สนับสนุนให้นิติบุคคลยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ

สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน และใช้หมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%