หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US KTB Care


สมัครรับจดหมายข่าวจาก KTB SME

KTB SME FAIR 2017 ลูกค้า SMEs ของธนาคารกรุงไทย ร่วมออกงานแสดงสินค้า โดยร้านค้าได้ติดตั้ง กรุงไทย QR Code เพื่อรับชำระสินค้า ภายในงาน

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ หรือ TMA มอบรางวัล Silver Awards ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให้แก่ คุณบรม เอ่งฉ้วน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด ลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยจัดงาน KTB Big Thanks 2017: Keep in Trust for Growing Together เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าของธนาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ธนาคารกรุงไทยจัดงานสัมมนาธุรกิจ SME ประจำปี 2560 “แชร์ทางลัด ชัดทางรวย ด้วยไอเดีย” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์

ผลิตภัณฑ์ "KTB SMEs บัญชีเดียว" ส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้นิติบุคคลจัดทำบัญชีและงบการเงินสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว) ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย

4 คุ้ม โดนใจ SMEs มาตรการช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้ บสย. • คุ้มที่ 1 ฟรี! ค่าธรรมเนียม บสย. 4 ปี • คุ้มที่ 2 วงเงิน เพิ่ม20% • คุ้มที่ 3 ดอกเบี้ยต่ำ 6% • คุ้มที่ 4 ปลอดเงินต้น 12เดือน

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดงาน “KTB SMEs Business Matching and Networking THAI - MYANMAR” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดาภิเษก

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ”ช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้ บสย. ค้ำประกัน” พร้อมมอบสิทธิพิเศษ 4 คุ้ม (คลิกเพื่ออ่านต่อ...)

สะดวก รวดเร็ว ครบทุกความต้องการของธุรกิจก่อสร้างและจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยหนังสือค้ำประกันทันใจ แค่ 1 วัน* รับได้เลย เพิ่มสภาพคล่องด้วย (Pre Finance) สูงสุด 30%* ของมูลค่าโครงการ พร้อมรับซื้องวดงาน (Post Finance) สูงสุด 90%* ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน สนใจโทร 02 111 1111 หรือติดต่อสำนักงานธุรกิจใกล้บ้านท่าน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 14 (Krung Thai Modern Management for SMEs: KTB-MMS 14) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

การขายสินค้าออนไลน์ หรือการขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางการขายสินค้าอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือไปจากที่เห็นกันตามตลาด หรือในห้างสรรพสินค้า ที่มีสินค้าให้เลือกหยิบ เลือกจับ เลือกชม เป็น แห่งประมวลรัษฎากร โดยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าฐานภาษี โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี...

คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน SMART SME EXPO 2017 โดยมี คุณณรินทร์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดงานให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม “โครงการ SMEs Genius Exporter : เจาะตลาด CLMV” โดยมี คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง พร้อมผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง คุณกฤษณ์ เนื่องสิกขาเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ และคุณนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าวสินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.60 ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคาร 1

คุณนิธิศ มนุญพร กรรมการผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้ความอนุเคราะห์จัดงานแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง บจ.กรุงไทย และ บสย. ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง บจ.กรุงไทย และ บสย. ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสองหน่วยงาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย พาลูกค้าที่ผ่านการอบรมโครงการ “SMEs Genius Exporter” เป็นโครงการฝึกอบรมด้านการส่งออกให้กับ SME โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครั้งนี้ได้พาลูกค้าเข้าร่วมแสดงสินค้า “TOP Thai Brand 2016” และเข้าร่วม Business Matching ณ นครกวางโจวระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน และ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน ที่ประเทศจีน