หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME

อัญมณีเป็นสิ่งที่คนเรารู้จักมานานกว่า 4,000 ปี แล้ว และความเชื่อที่ว่าอัญมณีเป็นเครื่องประดับที่มาพร้อมกับพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ก็เกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้อัญมณีเป็นเครื่องมือในการทำงานต่างๆ เช่นกัน บ่อยครั้งอัญมณีจึงถูกนำมาทำเป็นเครื่องประดับควบคู่ไปกับการเป็นเครื่องราง

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร หรือ รองรับ Permanent Trading Asset หรือใช้เพื่อการ Refinance สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น

ตอนได้ยินคำว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นครั้งแรก หลายๆ คนอาจคิดว่ามันเป็นส่วนหมายเหตุเล็กๆ แบบหมายเหตุตามความเข้าใจปกติ แต่ในความเป็นจริง มันคือส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของงบการเงิน เรียกได้ว่ากว่า 80-90% ของงบการเงินคือ “หมายเหตุ” นี่แหละครับ

การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทนั้นมีผลอย่างมาก เพราะทำให้เรารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ซึ่งหลายบริษัทต่างมีเทคนิคและเลือกใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์งบหลากหลายแตกต่างกันไป แต่ “Common Size” หรือ “Common Size Analysis” มักเป็นเครื่องมือแรกๆ ที่ถูกพูดถึงและหลายบริษัทเลือกใช้

“อัตราส่วนทางการเงิน” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจสถานะทางการเงินของธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็ว แล้วอัตราส่วนทางการเงินประเภทใดบ้าง ที่เรามักจะนำมาประกอบการพิจารณาธุรกิจ เรารวบรวมคำตอบมาให้คุณไว้ที่นี่แล้วครับ

สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*

เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ อพาร์ทเม้นต์, เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง, ก่อสร้าง, ปรับปรุง/ตกแต่ง, ซื้อโครงการ และ Refinance ดอกเบี้ย 4.59%* นาน 2 ปี

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สนับสนุนให้นิติบุคคลยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ