หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ธนาคารกรุงไทยร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าในงานพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2561

 

 ธนาคารกรุงไทยร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า

      คุณพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล “เกียรติคุณบัตรสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจเยี่ยม ประจำปี 2561” ให้แก่คุณพนม มีประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทพระราม 2 การโยธา จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคารและงานโยธา ทั้งภาครัฐและเอกชน
      โดยมีคุณสมพร หรรษคุณาชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง1 และคุณปิยอร ประทีปสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ สำนักงานธุรกิจบางบอน กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง1 ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าในงานพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2561 จัดโดย สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย