หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กรุงไทยจับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุน SME

 

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

 

โครงการดังกล่าว ดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และในอนาคตธนาคารจะให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ