หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US KTB Care


สมัครรับจดหมายข่าวจาก KTB SME
KTB SME

งานแถลงข่าวเปิดตัวสินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0

 
คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง คุณกฤษณ์ เนื่องสิกขาเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ  และคุณนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าวสินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.60 ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคาร 1
 
คุณปฏิเวช สันตะวานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่เป็นฐานรากสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจธนาคารจึงได้ออกสินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0 สำหรับลูกค้า SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี ในวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท

“ลูกค้า SME ขนาดกลางที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท ธนาคารให้กู้สูงสุด 40 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 แพ็คเกจแพ็คเกจที่ 1 สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6% ต่อปี กรณีเป็นเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี แพ็คเกจที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้ 100% กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4.5% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5.5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6.5% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี แพ็คเกจที่ 3 สนับสนุนวงเงิน Factoring แก่ลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องระหว่างรอเรียกเก็บหนี้การค้า อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR-0.25% ต่อปี”
 
สำหรับผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 แพ็คเกจ แพ็คเกจที่ 1  สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 4% ต่อปี แพ็คเกจที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมด้วย กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4.5% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5.5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6.5% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี