หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US KTB Care


สมัครรับจดหมายข่าวจาก KTB SME
KTB SME

ประมวลภาพ “โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs” รุ่นที่ 14

 
      บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 14 (Krung Thai Modern Management for SMEs: KTB-MMS 14) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  เพื่อให้ความรู้ และเคล็ดวิชาในการทำธุรกิจที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ  จากคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ ที่มากด้วยประสบการณ์  โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
 
  • กิจกรรมสานสัมพันธ์ KTB MMS ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน  - 1 กรกฎาคม 2560
  • กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด จ.สระบุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2560
  • กิจกรรมเกมธุรกิจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560
  • กิจกรรม KTB MMS Sport Day ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันที่ 19 สิงหาคม 2560

      และได้มีพิธีปิดหลักสูตร มอบวุฒิบัตร และรางวัลเกมส์ธุรกิจ ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
      โดยธนาคารมุ่งหวังว่าโครงการฯ จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  และสร้างโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้เติบโต  ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของธนาคารให้เกิดการต่อยอด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งสู่ความความเป็นหนึ่งร่วมกันต่อไป
 
      สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ KTB SME Facebook Fanpage https://goo.gl/3e537t