หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ลูกค้าธนาคารได้รับรางวัลในงาน SMEs Excellence Awards 2017

 

คุณ วิสิฐ ตันติสุนทร ประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ หรือ TMA มอบรางวัล Silver Awards ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให้แก่ คุณบรม เอ่งฉ้วน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด  ลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในการประกวดโครงการ SMEs Excellence Awards 2017 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และมอบรางวัลให้กับ คุณสุธี เจริญศิลาวาทย์ หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME  สำนักงานธุรกิจพระปิ่นเกล้า เป็นตัวแทนของธนาคารฯ เข้ารับรางวัล ในฐานะธนาคารเป็นผู้ให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา