หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ธนาคารกรุงไทยจัดงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการบริหารภาษีธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME

 

 ธนาคารจัดงานสัมมนา “KTB เจาะลึกภาษีธุรกิจ SME” ให้ความรู้แก่การบริหารภาษีแก่ผู้ประกอบการ SME โดยมีคุณไกลเลิศ หาญวิวัฒนกลุล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหอการค้าไทย กล่าวเปิดงาน คุณสุดาพร ทองสะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับโดยมี คุณเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีของกิจการที่ผู้บริหารควรรู้และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กิจการได้รับ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สูท แอนด์ คอนเวนชั่น จ.กรุงเทพฯ ลูกค้าธุกิจของธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลในงาน SMEs Excellence Awards 2016 จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย (TMA)
 

คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลที่ 1 Platinum Awards ด้านธุรกิจการผลิต ให้แก่ คุณวีรพณ ปฐวินทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทปฐวิน จำกัด ลูกค้า บจ.กรุงไทย ในการประกวดโครงการ SMEs Excellence Awards 2016  จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย (TMA) และมอบรางวัลให้กับ คุณรวีนภา ศิริโรโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหาร สำนักงานธุรกิจแจ้งวัฒนะ เป็นตัวแทนธนาคาร เข้ารับรางวัล ในฐานะธนาคารให้ความสนับสนุน SMEs นอกจากนี้ยังมีลูกค้าของธนาคาร ได้รับรางวัล Bronze Awards ประเภทธุรกิจบริการได้แก่ บริษัทปลัดวุฒิคาร์แคร์ จำกัด ลูกค้าสำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 2 และ ได้รับรางวัล Bronze Awards ประเภทธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ บริษัทมาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง ลูกค้าสำนักงานธุริกิจหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้  กรุงเทพฯ