หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครการ SMEs CLMVT Genius Exporter 2018

 

 

 ลำดับ  ชื่อ - นามสกุล  ชื่อธุรกิจ
 1  วราภรณ์ เอี่ยมวัฒนศิลป์  บ.โปรเฟนเดอร์
 2  อุดม ศรีสงคราม  V.CARGO CO.,LTD
 3  จิตรอนงค์ ดุรงครัตนกุล  SKYLUCK
 4  สุดา เตชะประจักษ์จิตต์  บริษัท นอร์ทสตาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 5  นัฏฐภัทร์ ร่มฟ้าไทย  บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 6  ชาญวิทย์ โอพรสวัสดิ์  บ.สหสยามโลหะภัณฑ์ 1995 จก.
 7  ฝนธิป ศรีวรัญญู  บริษัท ไอออนิค จำกัด
 8  ชนม์นาถ วุฒิชาญ  บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
 9  อรุต ธนาสุวรรณดิถี  แฮปปี้มูฟ
 10  จรูญพันธุ์ ศิริเวชฎารักษ์  บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด
 11  เอกพงษ์ จิตพัฒนารัตน์  บจก ฟรองค์ อินเตอร์เทรด
 12  วาสนา ธีระอัมพรกุล  บริษัท ปิโยโภคภัณฑ์ จำกัด
 13  วรวัฒน์ เลิศศักดิ์ดำรงกุล  บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด
 14  อาภาภรณ์ ลือชาพุฒิพร  บริษัท พรศรีคอสเมติค จำกัด
 15  ธิดารัตน์ จันทร์ไทย  Seabra Trans International 
 16  ณัฐ เครือโชติกุล  B&B SOLIMEC CO.,LTD
 17  จิรัฏฐ์ บริบูรณ์ธนกิจ  บริษัท ออลโมเดิร์นซัพพลาย จำกัด
 18  สันธรัชต์ มนุญากร  บจก คาร์โก้เคมีแอนด์ซัพพลาย
 19  ณัฐวรรณ ไกรกาบแก้ว  บจ.เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค
 20  พชร เหล่าอารยะ  บริษัท อะกริเม็กซ์ (ประเทศไทย)  จำกัด
 21  Sripimol taechanuruk  Five star track co.,ltd
 22  สุวพล คุณะวิวัฒนานนท์  V.Chemical Supply co.,ltd.
 23  ศักดา อนุรักษ์สุนทร  บริษัท บี.เค.เค.คูลลิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 24  ณชา จึงกานต์กุล  บ. คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด
 25  Watsana Oanant  Technoflex Co.,ltd
 26  มุอาซ กุลคีรีรัตนา  บ.ตอยยีบันฟู้ดส์ จำกัด
 27  พัฒนี ลี่อำนวยเจริญ  บริษัท ริมชลพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 28  พัชรพร ศิลป์ประเสริฐ  บจ. ไทยอินเตอร์ ฟิชเชอรี่เทรดดิ้ง
 29  ศราวรรณ ปิยะธาราธิเบศร์  บริษัท สหปั้นข้าว จำกัด 
 30  วิศรุต สุดดี  บริษัท บางกอกเทรดดิ้ง คอสเมติคส์ จำกัด
 31  ประเสริฐ  ไวยาวัจมัย  Valor Health Co., Ltd.
 32  พงศธร กุศลพัฒน์  สมุนไพรภูมิพฤกษา
 33  กรรณิการ์ อรุณโสภา  Tey Seng Cold Storage Co. Ltd.
 34  ชนะภัทร  ภัทรเมธากุล  บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด
 35  เจริญศักดิ์ ผลประสิทธิ์กูล  บริษัท พีเอสฟิชเชอรี่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
 36  นิชารัศม์ อัครโกศลวัฒน์  บ. กิจพูนชัย จก.
 37  พีรัช เอื้ออำพน  บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด
 38  วิวัศ เติมกลิ่นจันทน์  บจ.ซันฟู้ด, บจ.ซันฟีด
 39  อลิสา เลิศเดชเดชา  บ. ป.เคมีเทค จก.
 40  พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์  JKN GLOBAL MEDIA PLC
 41  ธัชนนท์ จิรศุภางค์กุล  WORLD FOODS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
 42  กัลย์ ฉัตรร่มเย็น  World Knitting Group
 43  วรินท์ กีรติภราดร  บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด
 44  ภารดี กาสาวพานิชย์  บจก.เคอินเตอร์เนชั่นแนล แพคเก็ตจิ้ง
 45  วรรณนรี ไตรเนตร  V.M.T.Engineering Co.,Ltd
 46  สิทธิพงษ์  รัตนจามร  บริษัท ชลบุรีสเปเชียล สตีลกรุ๊ป จำกัด
 47  พิสิษฐ์ รุ่งเรืองด้วยบุญ  บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด
 48  อธิวัฒน์ ทองโสภา  บริษัท กิจเจริญพรชัย จำกัด
 49  ไชยวัฒน์ รัศมีเจริญธรรม  บจ. พี.เอ.เอ็กซ์คาเวเตอร์ เวนเดอร์
 50  ธนาภรณ์ อภชิาติวิรุทธิ์  บจ.ก้าวหน้าโลจิสติคส์ คอนซัลแทนท์
 51  เจษฎา  วทานิโยบล  บ.อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
 52  จักรกฤษณ์  วรเดชมงคล  บริษัท สยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม จำกัด
 53  สินสมุทร ศรีแสนปาง  บจ.โรงสีศรีแสงดาว
 54  วรนล ฐิตินันทกร  บริษัท ฟุกเทียนสุราษฎร์การเกษตร จำกัด
 55  Mr. Zaw Win   TZK Hotel & Tours Co., Ltd.
 56  Mr. Soe Myint  Emperor of Machinery Company Limited
 57  Ms. Htet Sandar Win 

(Shwe Than Lwin Group)

 Royal Diamond Mountain Co.,Ltd.
 58  Ms. Nu Nu Yin 

(Shwe Than Lwin Group)

 Alliance Stars Co., Ltd.
 59  Ms. Ohn Mar Tun 

(Shwe Than Lwin Group)

 Global Air & Sea Travels and Tours Co., Ltd.
 60  Ms. Aye Thet Mon

(UMFCCI)

 ATM Textile Company Limited
 61  Mr. Htet Aung Naing Lynn  Diamond Aces Co., Ltd.
 62  Ms. Moe Myat Swe

(UMFCCI)

 Star Avalon Co., Ltd.
 63 ?Mr. Hein Htet Wai Yan?
(Shwe Taung Group) 
? Unique HTT Co.,Ltd.    
 64  Mr. Pyae Phyo Kyaw 

(Shwe Taung Group)

 FOG Trading Co.,Ltd.
 65  Ms. Naw Htoo Htoo Thein

(Moe Hein Group)

 Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd.
 66  Ms. May Mie Min Shein

(Moe Hein Group)

 Moe Hein Co., Ltd.
 67  Mr. Nay Soe Ya  AYA Bank Limited Myanmar
 68  Mr. Zaw Myo Wai  AYA Bank Limited Myanmar
 69  Mr. Wai Yan Yan Myint  Summit Goal Co., Ltd.
 70  Ms. Hnin Yee Mon  E.F.R Group of Companies
 71  Mr. Zaw Myo Aung  Eastern International Co.Ltd.
 72  Ms. Ei Zar Phyu  United Paints Group Co.Ltd.
 73  Mr. Thet Tun Oo MTA (Myanmar)   Investment Co; Ltd.
 74  Ms. Yamin Thu  Bright Team Group of Companies
 75  Mr. Hein Yan Lin (Albert)

(Dagon Win Win Company Limited)

 Magnus Co., Ltd.
 76  Mr. Pyi Soe Htun

(MYEA)

 In Mai Kha Co., Ltd
 77  Mr. Thurein Zaw  Star Med Trading Co., Ltd. & 

Star Zone Travels & Tours

 78  Ms. Nyo Lei Aung  Htoo Kabar Co., Ltd.
 79  Ms. Ywet Nu Wai Hlaing  The Boutique ( Branded Online Shop)
 80  Ms. Hsu Mon Myint Lwin  Super81 restaurant
 81  Mr. Yorn Chetha  Pich Samnang Export &import Co.,Ltd
 82  Miss Bui Thuy Nga  Phu Minh Business Production And Trading Joint Stock Company
 83  Mr. Hoang Bach Khoa  Kolend co.,LTD
 84  Mr. Sim-Anan Rattanatrakulchi  TNI Corporation.com