หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

พิธีเปิดการอบรมโครงการ SMEs CLMVT Genius Exporter 2018

 

ธนาคารกรุงไทยเปิดการอบรมโครงการ SME CLMVT Genius Exporter 2018 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ โครงการจะมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ณ  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 80 ท่าน ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวไทย จำนวน 52 ท่าน และ นักธุรกิจชาวต่างชาติ จำนวน 28 ท่าน ซึ่งเป็นโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษตลอดโครงการ