หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

พิธีมอบวุฒิบัตร SMEs CLMVT Genius Exporter 2018

 

        คุณชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “SMEs CLMVT Genius Exporter 2018” โดยมี คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง พร้อมผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
 

        สำหรับโครงการ Genius Exporter  เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้ความรู้ด้านธุรกิจส่งออกกับลูกค้าและผู้ประกอบการ SME และครั้งนี้ ได้เชิญนักธุรกิจในแถบประเทศ CLMVT ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มาเข้าร่วมอบรมด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจในแถบประเทศ CLMV เริ่มอบรม วันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2561  ครั้งนี้มีผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรม จำนวน 78 ราย