หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

งานสัมมนาฟรี! "Smart SME....Start บัญชีเดียว"

 

พบเทคนิคเพื่อการปรับปรุงบัญชีให้เข้าสู่มาตรฐานบัญชีเดียว

ธุรกิจของคุณ... กำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า

  • มีรายจ่ายดำเนินการที่ยากต่อการลงบัญชี
  • ทำงบการเงินผิดพลาด และมีการขอปรับปรุงย้อนหลัง
  • อยากโอนทรัพย์สินในนามบุคคลธรรมดา ให้กับนิติบุคคล
  • แสดงรายการสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง
  • มีลูกหนี้เงินให้ยืมกรรมการ หรือเจ้าหนี้ เงินกู้ยืมกรรมการจำนวนมาก
  • ข้อมูลไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

พบคำตอบได้ในงานนี้
ลงทะเบียน ด่วน!... รับจำนวนจำกัด

จ.ขอนแก่น

วันที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 08:00-16:30 น.

ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น 

ผู้บรรยาย

คุณประเสริฐ หวังรัตนปราณี

อุปนายก และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา

ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

จ.พิษณุโลก

วันที่ 29 พ.ย. 61 เวลา 08:00-16:30 น. 

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

ผู้บรรยาย

คุณอุมาพร ชัยยะเพกะ

CPA สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA), 

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAX Auditor)

คุณพงษ์ศรัณย์ สิริบุญวัฒนา

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAX Auditor)

สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

หรือ ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/2R0toWt

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-208-8274 ในวันทำการ เวลา 08.30 - 17.30 น.