หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

“Smart SMEs…Start บัญชีเดียว” จ.ขอนแก่น 

 

ธนาคารกรุงไทยจัดงานสัมมนา “Smart SMEs…Start บัญชีเดียว” เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ผู้ประกอบการ SME ให้ถูกต้อง นำไปสู่การทำบัญชีชุดเดียว โดยมี คุณเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน โดยมี คุณประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs และมีคุณวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง คุณเวชยันต์ กวีนัฏธยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ คุณสุดาพร ทองสาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์วิสาหกิจขนาดกลาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น 

ธนาคารกรุงไทย จัดงานสัมมนา "Smart SMEs...Start บัญชีเดียว เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ผู้ประกอบการ SME จัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน ที่ จ.ขอนแก่น และในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก