หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ลูกค้าธุรกิจธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018

 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 และรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 โอกาสนี้ ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development and Strategy เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลในฐานะสถาบันการเงินที่เสนอรายชื่อลูกค้าชิงรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 โดยในปีนี้มีลูกค้าของธนาคาร 3 รายที่ได้รับรางวัล โดยประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด ประเภทธุรกิจการบริการ ได้แก่ บริษัท เจเคเอ็นโกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จำกัด งานจัดขึ้น ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา