หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ SMEs Genius Exporter รุ่น 4

 

ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการ SMEs Genius Exporter เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ให้มีความพร้อมในการเปิดตลาดการค้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งมีพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ SMEs Genius Exporter และกล่าวแสดงความยินดี โดยมีคุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบวุมิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา