หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ภาพงานสัมมนา รวยลัด อพาร์ทเมนต์

 

คุณสุดาพร ไชยภูมิสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจขนาดกลาง คุณพัชรี ศาสตราวาหา นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า ร่วมเปิดงานสัมมนา รวยลัด อพาร์ทเมนต์ ซึ่งธนาคารร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนต์แก่ลูกค้าธนาคาร โดยมี อาจารย์ถนอม เกตุเอม บล็อกเกอร์ด้านการเงินและภาษี คุณรวิโรจน์ อัมพลเสถียร กูรูด้านธุรกิจอพาร์ทเมนต์ มาร่วมให้ข้อมูลความรู้สร้างธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เติบโตภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562