หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

A ROYAL BLUE NIGHT (ฺBig Thank)

 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดงาน A ROYAL BLUE NIGHT : A Memorable Night at Phayathai Palace เพื่อขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า SME Size L ซึ่งเป็นลูกค้าชั้นดีของสายงานธุรกิจขนาดกลาง โดยมี คุณวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง กล่าวขอบคุณลูกค้า และ ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy บรรยายพิเศษ ทิศทางเศรษฐกิจปี 63 และแนวโน้มที่ SME ต้องเตรียมรับมือ จากนั้น ปิดท้ายด้วยการแสดงพิเศษสุดประทับใจจาก คุณทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี (กบ) คุณพิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) และคุณณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล (ปุยฝ้าย) ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562