หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ลูกค้าธุรกิจธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2019

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัล SMEs Excellence Awards 2019 ณ โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

โอกาสนี้ คุณชวลิต ประวะภูโต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ สำนักงานธุรกิจนครราชสีมา เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลในฐานะสถาบันการเงินที่เสนอรายชื่อลูกค้าชิงรางวัล SMEs Excellence Awards 2019 โดยในปีนี้มีลูกค้าของธนาคาร 2 รายที่ได้รับรางวัล โดยประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading) ได้แก่ บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด ของสำนักงานธุรกิจขอนแก่น และประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ได้แก่ บริษัทโรงสีข้าวสนธยาพืชผลไรซ์ จำกัด ของสำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด