หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กรุงไทยร่วมลงนามโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8

 

คุณสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) ดำเนินการโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมี คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน 17 แห่ง ร่วมลงนาม เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เสริมโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562