หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

พิธีมอบวุฒิบัตรปิดหลักสูตร Krungthai MMS 16

 

คุณวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 16 (Krungthai Modern Management For SMEs : Krungthai MMS 16) ซึ่งธนาคารร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับลูกค้า SMEs โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ ประธานโครงการอบรมหลักสูตร Krungthai MMS 16 อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวสรุปการดำเนินโครงการฯ คุณสุภกิจ บุญเลี้ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจขนาดกลาง พร้อมผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ โรงแรม JW Marriott Bangkok เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562