หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

เปิดโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 16 (Krungthai MMS 16)

 

        คุณวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 16 (Krungthai MMS 16) โดยมี ผศ.ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ณ Innovation Lab ชั้น 3 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

        โครงการ Krungthai MMS เป็นความร่วมมือของธนาคารกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ โดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับลูกค้า จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยอบรมระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2562 ซึ่งในปีนี้มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการ 73 คน