หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ธนาคารกรุงไทยลงนามกับ บสย. ช่วยเหลือ SME ไทย

 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการ ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย โดยมี คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ จำนวน 17 แห่ง ร่วมลงนาม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ดร.อุตตม สาวนายน กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัวทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SME เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงออกมาตรการช่วยเหลือให้มีสภาพคล่อง มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ 18 แห่ง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการ ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. โดยมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 60,000 ล้านบาท ขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปอีก 5 ปี นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับความเสียหายเพิ่มจาก 30% เป็น 40% เพื่อให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีเงินทุนเข้าสู่ระบบ 180,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการได้ 142,000 ราย