หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

การรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากมาตรการชดเชยรายได้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

ลงทะเบียนทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

คุณสมบัติ

  • แรงงาน, ลูกค้าจ้างชั่วคราว, อาชีพอิสระ
  • ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
  • ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

หลักฐานลงทะเบียน

  • บัตรประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
  • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

*รอรับผลการลงทะเบียนผ่าน SMS

ช่องทางการรับเงิน

  • หมายเลขพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น)
  • บัญชีธนาคาร (ของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

*โดยจะได้รับเงินเยียวยาเร็วสุด 7 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-273-9020 ต่อ 3558

อัพเดทเมื่อ 27/03/2563