หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กรุงไทยพร้อมเคียงข้าง…ไม่ต่างจากครอบครัว ลดเสี่ยง..เลี่ยงโควิด-19 โอนเงินไปต่างประเทศ ผ่าน Krungthai Corporate Online

 

ลูกค้าธุรกิจโอนเงินไปต่างประเทศมั่นใจ ตรวจสอบได้ REALTIME

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน จาก 300 บาท เหลือ 0 บาท 

เพียงเลือก “ผู้รับโอน” (Charge BEN) เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ วันนี้ – 31 พ.ค 63

เงื่อนไข

  1. โปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศขาออก เพียงเลือก “ผู้รับโอน” (Transferee) เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ ใน Krungthai Corporate Online  เท่านั้น
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 3 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
  3. ไม่จำกัดสกุลเงิน, ไม่จำกัดจำนวนเงินโอนขั้นต่ำต่อครั้ง, ไม่จำกัดจำนวนรายการต่อลูกค้า / วงเงินโอนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน
  4. ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศฝั่งผู้โอนเงิน (Transferor) เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม ไม่ร่วมในโปรโมชั่นนี้
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ "กรณีที่ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินต้นทางและปลายทาง ผ่าน Krungthai Corporate Online มีส่วนลดค่าธรรมเนียม Charge OUR มูลค่า 100 บาท ทุกรายการโอน"

สอบถามเพิ่มเติม Krungthai Corporate Call Center 02-111-9999

อัพเดทเมื่อ 10/04/63