หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

พิธีเปิดโครงการ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ SMEs Genius Exporter รุ่นที่ 2

 

คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ SMEs Genius Exporter รุ่นที่ 2 โดยมีคุณเอกชัย พวงกลิ่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรม และคุณวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวต้องรับผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

สำหรับคีรงการ SMEs Genius Exporter รุ่นที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กระทรวงพาณิชย์ โดยให้ความรู้ด้านธุรกิจส่งออกกับลูกค้าและผู้ประกอบการ สำหรับบุกตลาด CLMV ซึ่งเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ และได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้พร้อมแข่งขัน ในตลาดโลกโดยมีกิจกรรมสัมพันธ์ ที่ภูเขางามรีสอร์ท จ. นครนายก และอบรมโครงการ ระหว่างวันที่ 3-25 มีนาคม 2560 ณ สถาบันองค์ความรู้ฯ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก