หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม “โครงการ SMEs Genius Exporter : เจาะตลาด CLMV”

 

คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม “โครงการ SMEs Genius Exporter : เจาะตลาด CLMV” โดยมี คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง พร้อมผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธีณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์จำนวน 72 ราย ในธุรกิจ 8 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจบริการ ธุรกิจสิ่งทอ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์สมุนไพร ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมหนัก ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป และธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์