หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

งานแถลงข่าวเปิดตัวสินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0

 

คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง คุณกฤษณ์ เนื่องสิกขาเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ  และคุณนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าวสินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.60 ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคาร 1

 

คุณปฏิเวช สันตะวานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่เป็นฐานรากสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจธนาคารจึงได้ออกสินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0 สำหรับลูกค้า SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี ในวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท

“ลูกค้า SME ขนาดกลางที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท ธนาคารให้กู้สูงสุด 40 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 แพ็คเกจแพ็คเกจที่ 1 สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6% ต่อปี กรณีเป็นเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี แพ็คเกจที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้ 100% กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4.5% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5.5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6.5% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี แพ็คเกจที่ 3 สนับสนุนวงเงิน Factoring แก่ลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องระหว่างรอเรียกเก็บหนี้การค้า อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR-0.25% ต่อปี”

 

สำหรับผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 แพ็คเกจ แพ็คเกจที่ 1  สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 4% ต่อปี แพ็คเกจที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมด้วย กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4.5% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5.5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6.5% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี