หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

พิธีเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจลูกค้า SME (MMS) รุ่นที่ 14

 

 โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs จัดขึ้นโดยความร่วมมือของธนาคารกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของธนาคาร ให้เกิดการต่อยอด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางธุรกิจจนสามารถเติบโตไปพร้อมกัน