หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง บจ.กรุงไทย และ บสย.

 

คุณนิธิศ มนุญพร กรรมการผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้ความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพในการให้การจัดงานแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง บจ.กรุงไทย และ บสย. ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล Grand Soccer Pro เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง บจ.กรุงไทย และ บสย. ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสองหน่วยงาน
 

ในการให้ความช่วยเหลื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจบงานมีการถ่ายภาพร่วมกัน และรับประธานอาหารค่ำที่ร้านอาหารกุ้งเต้น ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน