หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

 

 

 Krungthai SME ชวนผู้ประกอบการ SMEs คำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อง่ายๆ ไม่กี่ขั้น

 

  1. เข้าเว็บไซต์ https://sme.ktb.co.th/
  2. คลิกเมนู เลือก ประเมินสินเชื่อเบื้องต้น
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  4. เลือกประเภทวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ
  5. กด 'คำนวณ'