หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ประมวลภาพ “โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs” รุ่นที่ 14

 

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 14 (Krung Thai Modern Management for SMEs: KTB-MMS 14) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  เพื่อให้ความรู้ และเคล็ดวิชาในการทำธุรกิจที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ  จากคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ ที่มากด้วยประสบการณ์  โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น

 

  • กิจกรรมสานสัมพันธ์ KTB MMS ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน  - 1 กรกฎาคม 2560
  • กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด จ.สระบุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2560
  • กิจกรรมเกมธุรกิจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560
  • กิจกรรม KTB MMS Sport Day ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันที่ 19 สิงหาคม 2560


      และได้มีพิธีปิดหลักสูตร มอบวุฒิบัตร และรางวัลเกมส์ธุรกิจ ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

      โดยธนาคารมุ่งหวังว่าโครงการฯ จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  และสร้างโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้เติบโต  ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของธนาคารให้เกิดการต่อยอด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งสู่ความความเป็นหนึ่งร่วมกันต่อไป
 

      สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ KTB SME Facebook Fanpage https://goo.gl/3e537t