หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ตามติด SMEs ไทย ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น SMEs 4.0

 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจโลกตามแนวนโยบาย 'ประเทศไทย 4.0' 

ซึ่งเกิดจากภาครัฐได้มองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเหล่า SMEs ที่ไม่มีการปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยี ก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่ทำให้ SME ของเราไม่สามารถต่อสู้คู่แข่งในตลาดได้ และอาจต้องปิดตัวลง เพราะฉะนั้นเหล่า SME ก็ต้องมีการตื่นตัว และพร้อมปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ

แล้วถ้ามาถึงจุดนี้ เหล่า SME ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดคำถามอยู่ในหัวว่า แล้ว SME 4.0 คืออะไร ? และจะต้องปรับตัวอย่างไร ธุรกิจของเรา จะเป็น SMEs4.0 ได้ วันนี้เราเลยนำข้อมูลคร่าว ๆ มาฝากกันครับ
 

1.ขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรรม

อย่างที่เห็นได้ชัดในยุคสมัยนี้ นวัตกรรมนั้นมีบทบาทไม่ใช่แต่เพียงการใช้ชีวิตอย่างเดียวแล้ว แต่นวัตกรรมยังมีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจ ทั้งเรื่องการติดต่อสื่อสาร, การหาข้อมูล, การเสาะหากลุ่มลูกค้า หรือจะเป็นนวัตกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้จ่ายผ่าน QR Code หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน                              ' แอปพลิเคชัน เป๋าตุง กรุงไทย'  ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้า/บริการด้วย QR Code และทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
 

2.บริหารจัดการระบบแบบสมัยใหม่

แนวการบริหารแบบ SMEs 4.0 นั้น จะเน้นระบบงานในแบบ 'ทำน้อย แต่ได้มาก' ซึ่งจะเริ่มต้น ตั้งแต่ การให้ความรู้แรงงานหรือพนักงาน เพื่อให้การทำงานคล่องตัว และก้าวทันเทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงอาจเลือกทางเลือกในระบบการทำงานใหม่ ๆ เอาระบบขั้นตอนทำงานที่ไม่จำเป็นออก และเพิ่มระบบการทำงานที่สะดวกกว่า ง่ายกว่า จำเป็นกว่าเข้าไปแทน
 
 

3.เรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภคให้มากพอ 

ในยุคสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทกันมาก จึงทำให้ ระบบการตลาดและการเลือกซื้อของผู้บริโภคนั้น ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อที่ฉลาดขึ้น เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น และมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น เพราะฉะนั้นเหล่า SMEs 4.0 จะต้องปรับตัว และรู้จักกลุ่มลูกค้าของเรา เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราให้ได้มากที่สุด เปรียบเสมือนผู้ให้คำปรึกษา หรือเพื่อนของเขาเลยได้ยิ่งดี
 

4.เลือกการบริหารการเงินที่ฉลาดขึ้น

ในยุคที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 นั้น หากสังเกตให้ดีแล้ว นวัตกรรมต่าง ๆ นั้นจะมาช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และเปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่สะดวกง่ายและรวดเร็ว เพราะฉะนั้น ระบบการบริหารการเงินก็เช่นกัน หาก SMEs ที่มีการเติบโตที่ดี แต่บริหารการเงินเดิมๆ ก็อาจจะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวได้ไม่ไกลอย่างที่มันควรจะเป็น เพราะฉะนั้น ลองนำเทคโนโลยีมาบริหารการเงินในระบบดูบ้าง รวมถึง การบริหารบัญชีที่ดี อย่างเช่น การจัดทำบัญชีชุดเดียว เพราะการจัดทำบัญชีชุดเดียว จะช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อธนาคารได้มากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์กรุงไทย SME บัญชีเดียว  ที่สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 5% ต่อปี*  หากผู้ประกอบการสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://goo.gl/goYvyz