หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กรุงไทย SME ช่วยชาติ ช่วยธุรกิจคุณ

 

กรุงไทย SME ช่วยชาติ ช่วยธุรกิจคุณ

กรุงไทยหนุนผู้ประกอบการ SME และแบ่งเบาลูกค้ารายย่อย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR และ MRR ลง 0.25% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยอัตราดอกเบี้ย MOR และ MRR ของธนาคารเหลือ 6.87% ต่อปี