หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

บัญชีเดียวดีอย่างไร

 

ตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ประกาศ โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร พร้อมทั้งกระตุ้นและออกมาตรการจูงใจต่างๆเพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเพียงบัญชีเดียวเพื่อใช้ในการบริหารและยื่นแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากร

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ทางบัญชี หรือไม่เคยทำ หรือเจตนาทำบัญชีสองเล่มมาตลอดอาจเกิดความวิตกกังวลกับนโยบายดังกล่าวว่าอาจนำปัญหามาสู่ธุรกิจของตนเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การจัดทำบัญชีเดียวนั้นมีข้อดีมากมายที่ช่วยให้การบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ทำบัญชีง่าย ไม่ต้องคอยหลบซ่อน

การทำบัญชีหลายเล่มอาจทำให้เกิดความสับสนได้ว่าเล่มไหนของจริงเล่มไหนไว้ยื่น ไม่ต้องคอยหาลู่ทางหรือคิดปลอมแปลง ซุกซ่อนหรือตกแต่งเอกสาร โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการลงบัญชีที่ค่อนข้างซับซ้อน การบริหารธุรกิจที่ดี เจ้าของกิจการควรเอาเวลาไปทำในเรื่องของการขยายกิจการ สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ มากกว่ามาคอยคิดปกปิดข้อมูล

2. บัญชีเดียว คือ ความโปร่งใส

การทำบัญชีหลายบัญชีคือการเปิดช่องว่างในการทุจริตให้กับพนักงานในองค์กร เพราะข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปกปิดไว้นั้นมากมายเกินกว่าเจ้าของจะจำไหว เมื่อข้อมูลความจริงถูกปิดบัง การตรวจสอบต่างๆ ก็จะทำได้ยากขึ้น และนั่นคือช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต เมื่อเกิดปัญหา นอกจากจะถูกลูกน้องโกงแล้ว เจ้าของยังมีความผิดทางภาษีอีกด้วย เรียกว่าซวยสองเด้ง

3. ประเมินผลประกอบการได้ชัดเจน เป็นมืออาชีพ

การจัดทำบัญชีเดียว ช่วยให้เจ้าของกิจการทราบถึงข้อเท็จจริงหลายด้านของธุรกิจ ซึ่งต่างจากการทำบัญชีหลายเล่ม เช่น

  • รู้รายได้และที่มาของรายได้ทั้งหมด ทำให้นำไปต่อยอดวางแผนการขายได้ดีกว่า
  • รู้ต้นทุนในการดำเนินกิจการที่แท้จริง ซึ่งในชีวิตจริง มีค่าใช้จ่ายหลายประเภทที่เจ้าของกิจการสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจการได้ ก็สมควรนำมาลงบัญชีไว้ให้ครบ เช่น เงินเดือนของตัวเจ้าของ ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ยจ่าย หรือค่าอบรมสัมมนาที่เจ้าของไปเรียนก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึงสองเท่า ช่วยประหยัดภาษีได้อีก
  • รู้รายละเอียดของการใช้จ่ายเงินออกจากธุรกิจ ว่าจ่ายให้ใคร เรื่องอะไรบ้าง ทำให้สามารถวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างรัดกุมขึ้น

4. ช่วยในเรื่องการพิจารณาขอสินเชื่อในยามจำเป็น

การบัญชีเดียวช่วยให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และสะดวกต่อการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคาร เพราะข้อมูลที่แสดงได้สะท้อนภาพจริงของสถานการณ์ธุรกิจในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี จากประกาศของรัฐบาลในเรื่องการทำบัญชีเดียวนั้น มีข้อกำหนดว่า ธนาคารจะต้องใช้บัญชีและรายละเอียดทางการเงินจากบัญชีเดียวกับที่บริษัทใช้ยื่นแสดงรายได้ต่อกรรมสรรพากรเท่านั้น

5. ช่วยประหยัดต้นทุนทางการเงิน

ในทางกลับกัน หาก SME ไม่ทำบัญชีเดียว โดยบัญชีที่ใช้ยื่นรายได้น้อยเพื่อขอพิจาณาเงินกู้จากธนาคาร ผลที่ได้มักจะเป็นการได้วงเงินกู้น้อยและอาจไม่พอต่อความจำเป็น จึงทำให้ต้องไปหาเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าแทน ถือเป็นการเพิ่มต้นทุนทางการเงินที่สูงมากโดยไม่จำเป็น

การปรับตัวเองเข้าสู่การเป็น SME บัญชีเดียวไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอย่างที่คิด ขอเพียงเจ้าของกิจการมีความตั้งใจจริงและพร้อมเริ่มต้นทำทุกอย่างให้ถูกต้อง โปร่งใส นอกจากจะได้ความสบายใจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องและได้รับสิทธิพิเศษเรื่องดอกเบี้ยที่ดีกว่าการกู้นอกระบบหลายเท่า

ธนาคารกรุงไทย มีบริการสินเชื่อธุรกิจ “กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว” โดยให้ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 5% ต่อปี*