หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

KTB SMEs เซฟเว่อร์

 

รายละเอียด KTB SMEs เซฟเวอร์

 • ฟรี! ดูความเคลื่อนไหวบัญชี
 • ฟรี! เรียกดู Statement Online
 • ฟรี! เรียกดูสถานะเช็ค(ขารับ)
 • ฟรี! บริการรับเช็คข้ามเขตทุกธนาคาร
 • ฟรี! บริการรับเงินโอนต่างธนาคาร
 • ฟรี! โอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัท
 • ฟรี! บริการ Payroll
 • ฟรี! บริการโอนเงินระหว่างบัญชี KTB
 • ฟรี! บริการ Bulk Payroll (เฉพาะแพ็คเกจใหญ่)
 • ฟรี! Cheque
 • ฟรี! บริการ O/D Account Link

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • ยอดขายต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • ไม่เป็นธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเทศบาล
 • มีบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์ คู่กัน
 • เป็นลูกค้าของสำนักธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย