หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

Krungthai Convenience Forward Contract

 

บอกลาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลื่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธนาคารกรุงไทยช่วยคุณได้ ด้วยวงเงิน Forward Contract โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน*

 

ลูกค้าสินเชื่อเดิม

“ให้วงเงิน Forward Contract ไม่จำกัด โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม*”

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. เป็นนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของธนาคาร
  2. ผ่านการตรวจสอบ credit bureau และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามกำหนด

 

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน

ลูกค้าสินเชื่อใหม่

“ให้วงเงิน Forward Contract โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* สูงสุด 100 ล้าน”

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. เป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจในประเทศไทย
  2. มีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้า-ส่งออกไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center  0-2111-1111  (www.contactcenter.ktb.co.th)