หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

Krungthai Convenience Trade

 

พอกันทีกับการให้สินเชื่อแบบเดิมๆ

เข้าสู่ยุคใหม่กับ “Krungthai  Convenience Trade”

กับวงเงินสำหรับนำเข้า – ส่งออกทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อขยายธุรกิจได้ดังใจตัองการ

 

เพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจด้วยเงิน Trade Finance ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ*
และ

  • L/G (กรมศุลฯ) เพื่อให้ธุรกิจที่มีรายได้จากการนำเข้าเพื่อส่งออก
  • รับซื้้อลดตั๋วส่งออก ยกภาระการเรียกเก็บเงินคู่ค้าต่างประเทศให้กับเรา
  • Forward Contract เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  • Advance Payment ช่วยให้ผู้นำเข้ามีสภาพคล่อง มีเงินจ่ายคู่ค้าล่วงหน้า

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ*

  • เป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจในประเทศไทย
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้า-ส่งออกไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโรและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)