หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai CLMV

 
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ Krungthai  CLMV
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อแบบครบวงจร
สำหรับผุ้ประกอบธุรกิจที่มีธุรกรรมการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV
สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย*
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.9% ต่อปี*
วงเงินต่างประเทศสูงสุด 2 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
 

เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ ด้วยวงเงินสินเชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • สนับสนุนวงเงินทุกประเทศ สูงสุด 100 ล้านบาท/ราย
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เริ่มต้น 3.9%
  • บสย.ค้ำประกัน 100%
 
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  • ผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่มีธุรกรรมการค้ากับประเทศ CLMV
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
  • ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2562
  • วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาเงินกู้ และเอกสารการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด