หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

 

กรุงไทยพร้อมสนับสนุน SMEs
โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของคุณ
กู้ได้ แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน*

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ

 

จุดเด่น

 1. อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%
 2. สำหรับวงเงิน T/L ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* (ให้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน)
 3. กรณีขอสินเชื่อใหม่ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินเดิมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน
  *เงื่อนไขพิเศษ หากลูกค้าผ่อนชำระหนี้ปกติ 12 เดือนแรก เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 1 % ต่อปี

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. ลูกค้าผู้ประกอบการ sSME ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยต้องมีทำเลและสถานที่ตั้งแน่นอน เป็นหลักแหล่งถาวร (แผงลอยตลาดนัด, รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ไม่สามารถขอสินเชื่อตาม  Program นี้ได้)
 2. รับชำระเงินผ่านช่องทางที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้แก่ อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) หรือใช้บริการแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” 
 3. มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี 
 4. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 5. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ประเภทสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)

วงเงินและระยะเวลากู้

 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท/ราย ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี*

อัตราดอกเบี้ย 

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

หลักประกัน

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)