หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

 

กรุงไทยพร้อมสนับสนุน SMEs
โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของคุณ
กู้ได้ แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* ผ่อนดี มีลด!!

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและติดตั้งเครื่อง EDC
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ
 

จุดเด่น

 1. ผ่อนดี มีลด*!!
 2. อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด MRR -1 %
 3. สำหรับวงเงิน T/L ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* (ให้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน)
 4. กรณีขอสินเชื่อใหม่ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินเดิมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน
  *เงื่อนไขพิเศษ หากลูกค้าผ่อนชำระหนี้ปกติ 12 เดือนแรก เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 1 % ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. เป็นผู้ประกอบการ sSME ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีเอกสารการเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมาแสดง
 2. ต้องติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
 3. มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี 
 4. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 5. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ประเภทสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)

วงเงินและระยะเวลากู้

 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท/ราย ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย 

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด MRR -1 %*

หลักประกัน

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ
 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)