หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME EEC 4.0

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME EEC 4.0
สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.)

เพื่อส่งเสริมการลงทุนและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
พิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจในจังหวัด
ชลบุรี,ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงคู่ค้า, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain กับธุรกิจในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวด้วย 
 2. มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. ธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท / ปี
 4. ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
 5. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

วงเงินและระยะเวลากู้

 •  วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท*
 •  ผ่อนนาน 7 ปี*

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 % นาน 2 ปี

หลักประกัน

 • สถานประกอบการ
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ดินเปล่า
 • เงินฝากประจำ
 • กรณีไม่มีหลักประกัน (ให้วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน 

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)