หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME EEC 4.0

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
Krungthai sSME EEC 4.0


พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ*
รวมถึงคู่ค้า,ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ ต่อยอดกับ
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

 •  อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี

 •  ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย. 4 ปี

 •  กรณีไม่มีหลักประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท

 • ฟรี ค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาท 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงคู่ค้า, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain กับธุรกิจในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวด้วย 
 2. มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. ธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท / ปี
 4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ประเภทสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)

หลักประกัน

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ
 5. กรณีไม่มีหลักประกัน (ให้วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน  

ยื่นสมัครสินเชื่อภายใน 30 ธันวาคม 2562

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)