หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Krungthai sSME
ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง
สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.)


สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน และใช้หมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

 - วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน* 

 - ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%*

 - ผ่อนนานนน... 12 ปี*'

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น*

1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก, ร้านอาหาร, ร้านขายของฝาก, ธุรกิจจำหน่ายตั๋ว, ธุรกิจนำเที่ยว เป็นต้น

2. มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3. ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร

4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

 

อัตราดอกเบี้ย*

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 %

 

หลักประกัน*

1.สถานประกอบการ

2.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3.ที่ดินเปล่า

4.เงินฝากประจำ

 

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)