หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME Start-up & Innovation สำหรับลูกค้า sSME

 

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ (sSME Start-up) และ ผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี (sSME Innovation Technology) ที่มีศักยภาพ ต้องการสินเชื่อธุรกิจแต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี บสย.ร่วมค้ำประกัน

 • สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจสามารถยื่นกู้ได้*
 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท*
 • ลดข้อจำกัดหลักประกันไม่เพียงพอ โดยใช้ บสย. ร่วมค้ำประกัน*
 • ให้วงเงินกู้สูงสุด 2 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน*

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น (กรณีผู้ประกอบการรายใหม่)

 1. ผู้กู้ต้องใช้ บสย.โครงการ Start-up & Innovation ร่วมค้ำประกัน
 2. ผู้ประกอบการรายใหม่ ต้องผ่าน หรือ อยู่ระหว่าง อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ จากหน่วยงานอื่นที่ บสย.เห็นชอบ
 3. มีประสบการณ์ในธุรกิจ 0-3 ปี 
 4. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 5. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น (กรณีผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี)

 1. ผู้กู้ต้องใช้ บสย.โครงการ Start-up & Innovation ร่วมค้ำประกัน
 2. ผู้ประกอบธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ : มีนวัตกรรมใหม่ หรือ สินค้า/บริการ/กระบวนการ แตกต่างจากเดิม
 3. ผู้ประกอบธุรกิจที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยี : มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สวทช. , สนช. , วว , SIPA หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
 4. มีประสบการณ์ในธุรกิจ 2 ปี 
 5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 6. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น  MRR+3 %*

 

หลักประกัน

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

 

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)