หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME อาคารพาณิชย์ สำหรับลูกค้า sSME

 

สนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ เพื่อซื้อ / ปรับปรุง / ตกแต่ง อาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิช เป็นสถานประกอบการหรือขยายกิจการ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น

 • วงเงินกู้สูงสุด 150 % ของหลักประกัน* 
 • ดอกเบี้ยต่ำ*
 • ผ่อนนาน 20  ปี*

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 2. มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 3. ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
 4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเริ่มต้น  MRR %

หลักประกัน

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

หมายเหตุ : อาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ หมายถึง อาคารพาณิชย์ , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม ที่มีลักษณะใช้ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น

 

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)