หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อ Krungthai sSME Boost Up

 

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กต่อยอดธุรกิจในฝันให้เป็นจริง
สินเชื่อเพื่อคนช่างฝันเราพร้อมปั้นให้เป็นจริง 
วงเงินเพื่อการอัพไซส์เสริมแกร่งให้ทุก SME ขนาดเล็ก
กับสินเชื่อ Krungthai sSME Boost Up

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
• วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท*
• ระยะเวลากู้นานสูงสุด 10 ปี*

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

1.ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
2.ธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท / ปี
3.ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
4.ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

หลักประกัน

1. สถานประกอบการ
2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
3. ที่ดินเปล่า
4. เงินฝากประจำ
5. บสย. ค้ำประกัน

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
Call Center 0-2111-1111
www.contactcenter.ktb.co.th