หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อ Krungthai sSME Boost Up

 

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กต่อยอดธุรกิจในฝันให้เป็นจริง
วงเงินเพื่อการอัพไซส์เสริมแกร่งให้ทุก SME ขนาดเล็ก
กับสินเชื่อ "Krungthai sSME Boost Up"

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
• วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท*

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

  1. ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
  2. ธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท / ปี
  3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น เริ่มต้น  MRR +0.5%

หลักประกัน

  1. สถานประกอบการ

  2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

  3. ที่ดินเปล่า

  4. เงินฝากประจำ

  5. บสย. ค้ำประกัน

ยื่นสมัครสินเชื่อภายใน 30 ธันวาคม 2562

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)