หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

 

กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด 5%

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับนิติบุคคล

  • นิติบุคคลที่มีการจดแจ้งบัญชีชุดเดียวต่อกรมสรรพากร หรือ
  • นิติบุคคลที่ใช้ยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ หรือ
  • นิติบุคคลจัดตั้งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจแทนบุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคลลตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 59 เป็นต้นไป (ต้องประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบุคคลธรรมดา)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ผู้ประกอบการ SMEs 
  • มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจมากกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

วงเงินสินเชื่อ

  • วงเงินสินเชื่อทุกประเภทสูงสุด 100 ล้านบาท