หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

 

สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด 5%

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจสำหรับนิติบุคคล

  • นิติบุคคลที่ใช้ยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ หรือ
  • นิติบุคคลจัดตั้งใหม่เปิดดำเนินการมายังไม่ครบปี (ยังไม่มีงบสรรพากร) ใช้ยอดขายตาม ภพ.30 ในการพิจารณาสินเชื่อ (มีภพ. 30 อย่างน้อย 3 เดือน)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ผู้ประกอบการ SMEs 
  • มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจมากกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

วงเงินสินเชื่อ

  • วงเงินสินเชื่อทุกประเภทสูงสุด 100 ล้านบาท*
  • กำหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี*
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 5%*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด