หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กรุงไทย SMEs รักกันยาวๆ

 

กรุงไทย SME รักกันยาวๆ

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท/ปี หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร (ห้ามใช้เพื่อการ Refinance)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ประกอบการ SMEs
 • มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีกำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุด และปีล่าสุดไม่ขาดทุน
 • ส่วนทุนเป็นบวกและมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
 • ไม่มีการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน 3 ปีล่าสุด
 • ไม่เป็นลูกหนี้มีปัญหา หรือเคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยถูกพิทักษ์ทรัพย์ ในรอบ 3 ปีล่าสุด

วงเงินสินเชื่อ

 • ดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญา
 • ผ่อนนาน 10 ปี
 • ปลอดต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 100 ลบ.

ระยะเวลาโครงการ

 • ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2561