หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กรุงไทย SMEs รักกันยาวๆ

 

กรุงไทย SMEs รักกันยาวๆ

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท/ปี หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร หรือ รองรับ Permanent Trading Asset หรือใช้เพื่อการ Refinance สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ผู้ประกอบการ SMEs
  • มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีกำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุด และปีล่าสุดไม่ขาดทุน
  • ส่วนทุนเป็นบวกและมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
  • ไม่มีการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน 3 ปีล่าสุด
  • ไม่เป็นลูกหนี้มีปัญหา หรือเคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยถูกพิทักษ์ทรัพย์ ในรอบ 3 ปีล่าสุด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • ดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญา*
  • ผ่อนนาน 10 ปี*
  • ปลอดต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน*
  • วงเงินสูงสุด 100 ลบ.*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด