หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กรุงไทยเพื่อธุรกิจเคมีภัณฑ์

 

 

 
ด้วยวงเงินต่างประเทศแบบไม่มีหลักประกันสูงสุด 60 ลบ.*
และวงเงินในประเทศสูงสุด 1.5 เท่าของหลักประกัน*
เพื่อขยายธุรกิจตามความต้องการของลูกค้า
 
 
เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ ด้วยกับวงเงินหมุนเวียนในประเทศ
 
o    วงเงิน O/D,P/N เพื่อให้การหมุนเวียนรายวันไม่สะดุด สูงสุด 1.5 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน
o    วงเงิน L/G (กรมศุลฯ,ซื้อสินค้า) เพื่อให้กิจการสั่งซื้อสินค้าไม่สะดุด  สูงสุด 5 เท่าของราคาประเมิน
o    วงเงิน Forward Contract เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต้องมีหลักประกัน
 
 
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 
1.     เป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจในประเทศไทย
2.     มีประสบการณ์ในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
3.     ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
4.     ไม่เคยเป็นหนี้ NPL และไม่เคยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
5.     ไม่เคยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด