หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจกรุงไทยช่วย SMEs สูงสุด 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

 

โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย
ผ่านระบบบริหารจัดการศูนย์การสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center)
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%*
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาท/ราย*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/KrungthaiSME